Електроизграждане ЕООД – гр. Бургас извършва следните услуги:

    • Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на кабелни обекти – ниско и средно напрежение;
    • Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на въздушни мрежи – ниско и средно напрежение;
    • Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на паркови и улични осветления;
    • Строителство и ремонт на трансформаторни подстанции;
  • Ремонт на аварирали електросъоръжения.